TARG TALENTÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 kwietnia 2019

Regulamin wydarzenia : TARG TALENTÓW
1. Organizatorem „TARGU TALENTÓW” jest Biblioteka Miejska im. Małgorzaty Musierowicz Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie (nazywana dalej Organizatorem) z siedzibą w Puszczykowie, ul. Rynek 15;
2. „TARG TALENTÓW” (nazywany dalej wydarzeniem) odbędzie się w sobotę 18 maja 2019r. w godzinach od 11.00 do 13.00 na terenie płyty Rynku w Puszczykowie;
3. Wydarzenie ma charakter kameralnego pikniku, nie jest konkursem ani kiermaszem ! Jego celami są: udostępnienie przestrzeni młodym mieszkańcom Puszczykowa i okolic, w której mogliby zaprezentować swoje talenty oraz integracja społeczności lokalnej;
4. Zasady uczestnictwa w wydarzeniu:
A. Uczestnikiem „Targu talentów” może być osoba do 18 roku życia, która do dnia 26 kwietnia zgłosi chęć zaprezentowania swojego talentu publicznie w wydarzeniu w siedzibie organizatora lub telefonicznie pod nr tel. 61-8-194-649, w zgłoszeniu należy podać jakiego rodzaju pokaz/wystąpienie/prezentację uczestnik chciałby zaprezentować; uczestnicy w wieku do 12 r. ż. mogą uczestniczyć w wydarzeniu pod opieką pełnoletniego opiekuna;
B. Chętni muszą przedstawić pisemną zgodę (druk do pobrania w siedzibie Organizatora) opiekuna prawnego na udział w wydarzeniu. Zgodę należy dostarczyć najpóźniej do dnia 6 maja 2019r.;
C. Decyduje kolejność zgłoszeń;
D. Istnienie możliwość by jako uczestnik zgłosił się zespół. Z uwagi na ograniczenia przestrzenne prosimy by był to zespoły maksymalnie sześcioosobowe;
E. Ilość miejsc jest ograniczona (5 „miejsc” na scenie, w tym 3 zespoły oraz 5 miejsc na stoiska);
F. Z uwagi na bezpieczeństwo uczestników i widzów z wydarzenia wykluczone są pokazy na żywo obejmujące użycie ognia, materiałów łatwopalnych, ostrych przedmiotów, z substancjami o przykrym zapachu, pokazy kulinarne z degustacją oraz pokazy sportów ekstremalnych. Uczestnik może natomiast przedstawić zdjęcia, filmy lub prezentacje multimedialne prezentujące jego pasje;
G. Uczestnik samodzielnie przygotowuje swoje stoisko lub występ zgodnie z własnym pomysłem w oparciu o możliwości lokalowe i zaplecze organizatora;
H. Za szkody materialne wyrządzone przez uczestnika wydarzenia odpowiadają jego opiekunowie prawni;
I. Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania swojego stoiska, zachowania porządku po występie.

 

 

REGULAMIN W FORMACIE PDF