Jesteś tutaj: Start / PCHLI TARG 2023

PCHLI TARG 2023

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Pchli Targ  2023

Szanowni Państwo - wraca długo wyczekiwane wydarzenie - Pchli Targ w Puszczykowie !

Na kolejne wydarzenie zapraszamy już 25 marca 2023r. (sobota), godz. 10.00-13.00, Rynek w Puszczykowie, obok budynku biblioteki. 

Jeśli chcą Państwo przygotować stoisko - zachęcamy do zapisów pod numerem telefonu (proszę o wiadomosć SMS, oddzwonimy do zainteresowanych) 668 856 494 lub mailowo nawrocki@puszczykowo.pl 

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia. Regulamin zamieszczony jest pod plakatem. 

 

Uwaga: plakat po kliknięciu otworzy się w nowej karcie przegladarki.

pchli targ

 

Regulamin jarmarku rzeczy używanych pod nazwą "Pchli Targ" w Puszczykowie w formie PDF . Po kliknięciu link otworzy się w nowej karcie. Dokument zajmuje 116 KB.

Regulamin jarmarku rzeczy używanych pod nazwą „Pchli Targ” w Puszczykowie

 I.    Celem „Pchlego Targu” jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby fizyczne rzeczy używanych już niepotrzebnych właścicielowi. Pchli Targ jest wydarzeniem mającym na celu wspieranie odpowiedzialnych postaw konsumenckich w duchu proekologicznym.

 II.   Czas trwania „Pchlego Targu”.

Sprzedaż, bądź wymiana rzeczy używanych i niepotrzebnych przez osoby fizyczne w trakcie „Pchlego Targu" na  Rynku w Puszczykowie odbywać się będzie w godzinach 10.00-13.00

 III.   Organizacja stoisk, warunki uczestnictwa.

1.               Organizatorem „Pchlego Targu” jest Urząd Miasta Puszczykowo oraz Biblioteka Miejska im. M. Musierowicz CAK w Puszczykowie

2.               Warunkiem uczestnictwa w „Pchlim Targu” jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz przestrzeganie tego regulaminu.

3.               Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

4.               Stoiska można zgłaszać u Organizatora telefonicznie – nr tel. 668 856 494 lub droga mailową : nawrocki@puszczykowo.pl

5.               W „Pchlim Targu” jako wystawiający udział brać mogą także osoby niepełnoletnie za zgodą prawnego opiekuna. Udział osoby niepełnoletniej prosimy dodatkowo zgłaszać przy zapisie stoiska. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.

6.               W „Pchlim Targu” jako wystawiający nie mogą brać udziału firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie handlu rzeczami używanymi.

7.               Zakaz wstępu na teren imprezy dotyczy: osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację np. kominiarki; osób zachowujących się agresywnie.

8.               Katalog przykładowych przedmiotów, które mogą być wystawione: galanteria, książki, płyty, starocie, zabawki, wyroby dekoracyjne, biżuteria, aparaty fotograficzne i ich części, instrumenty muzyczne i ich części, rekwizyty wojskowe, drobne rękodzieło .

9.               Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące,  o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa.

10.            Na inne przedmioty, niewykazane w regulaminie, wymagana jest zgoda organizatora.

11.             Rzeczy wielkogabarytowe (np. meble) można eksponować w postaci zdjęć.

12.             Organizator nie zapewnia stanowiska. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce/stanowisko ekspozycji sprzedawanych rzeczy tj. koc, ława, stolik, krzesło, łóżko polowe itp.

13.             Uczestnicy imprezy organizują swoje stanowiska w miejscu wyznaczonym przez Organizatora.

14.             Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem „Pchlego Targu”.

15.             Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.

16.             UWAGA: wystawienie stoiska na „Pchlim Targu” jest równoznaczne z przyjęciem i przestrzeganiem warunków regulaminu.

17.             Obowiązek zapoznania się z regulaminem spoczywa na uczestnikach wydarzenia. Obowiązkiem organizatora jest wywieszenie regulaminu w widocznym miejscu.

 

IV.    Ubezpieczenia i opłaty dot. transakcji.

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed, po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
  2. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem i innymi przyczynami losowymi.
  3. Wszelkie zobowiązania za transakcje zawierane na kwotę wyższą niż zwolniona od podatku (tj. 1000 zł.), ponoszą strony umowy cywilnoprawnej, jaką jest kupno i sprzedaż. Obowiązek podatkowy przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

 

V.       Postanowienia dotyczące bezpieczeństwa w czasie epidemii.

  1. Wszyscy uczestnicy wydarzenia  - zarówno wystawcy, jak i kupujący, wymieniający, oglądający stoiska – zobowiązani są do przestrzegania bieżących przepisów w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego określonych przez Radę Ministrów, Premiera oraz Ministerstwo Zdrowia.
  2. Wystawcy proszeni są o przygotowanie środków bezpieczeństwa osobistego (maseczka, środek do dezynfekcji rąk do własnego użytku) we własnym zakresie.
  3. Organizator zobowiązuje się do przygotowania stanowiska ze środkami dezynfekującymi dla kupujących, wymieniających i oglądających stoiska.

 VI.     Postanowienia końcowe

  1. W przypadku nie stosowania się Wystawcy do postanowień regulaminu, organizator może zdecydować o jego wykluczeniu z „Pchlego Targu”.
  2. Wykonywanie postanowień regulaminu powierza się Organizatorowi.